Z Veľkej homole (709,2 m n. m.), v pozadí Vysoká, Skalnatá a Čertov kopec © hiking.sk & autor