Z bezmenného sedla, nad dedinou hora zvaná Hora © hiking.sk & autor