Z blízkych lúk je kaplnka ukrytá medzi stromami. © hiking.sk & autor