Z hrebeňa v okolí Zámčiska sú krásne výhľady © hiking.sk & autor