Z kostola v Pohorelej sa nesie spev © hiking.sk & autor