Z mosta: pohľad na Sandberg a bralo Slovinec, kde boli slovanské hradiská © hiking.sk & autor