Z mrakov sa objavuje masív Ďurkovej (?) » pozri na mape © hiking.sk & autor