Z mrakov sa vynára Skalka a Chabenec © hiking.sk & autor