Z východného svahu Veľkej Rawky pohľad na ukrajinskú stranu © hiking.sk & autor