Z výstupu na Jasovskú skalu, zľava Kriška, Jelení vrch a Šugov © hiking.sk & autor