Z veľkej lúky až k Slanským vrchom (Bradlo, Veľký Milič) © hiking.sk & autor