Z vysoko položeného mostíka na pokračovanie Prielomu Hornádu © hiking.sk & autor