Začiatok klesania z Tatranských Matliarov © hiking.sk & autor