Začiatok ozubnicovej železnice nad Pohronskou Polhorou © hiking.sk & autor