Zašlo presne za Veľký Rozsutec © hiking.sk & autor