Za Oľšavicou treba značku pozorne sledovať, tu schádza mimo cesty © hiking.sk & autor