Za dobrej viditeľnosti môžete z Čeremchy vidieť zľava Horhany (Gorgany), Čornohoru (Čierna hora s Petrosom a Hoverlou), Poloninu Svidovec, Poloninu Krásna, Poloninu Boržava, Poloninu Runu (Rivna) a horu Krasija © hiking.sk & autor