Za kopcom je lokalita Javorová, odkiaľ som prišie, kukajú tu kukučky a spievajú drozdy © hiking.sk & autor