Za lúkou sa nachádza NPR Slavkovský jarok a NPR Kút © hiking.sk & autor