Za rázcestím sa išlo chvíľu po stopách © hiking.sk & autor