Zablúdili sme, schádzame strminou © hiking.sk & autor