Zadná Poludnica cestou do sedla Rakytovica © hiking.sk & autor