Zadné Meďodoly - pohľad z chodníka dolinou © hiking.sk & autor