Zadné Meďodoly z Veľkej Svišťovky © hiking.sk & autor