Zalesnenejšia časť Kozích chrbtov, vpravo v diaľke Spišský hrad © hiking.sk & autor