Zamarla Turnia sa obchádza zo severu © hiking.sk & autor