Zandonella, pozostatky opevnení z prvej svetovej vojny pod hrebenom © hiking.sk & autor