Zarastený chodník, naľavo na strome je značka © hiking.sk & autor