Zastávka pod Dobročským pralesom, informačné panely a za nimi Dobročský prales © hiking.sk & autor