Zastavujeme sa pri bývalej vysokej peci pri Podbieli - Františkova huta © hiking.sk & autor