Zbojský potok - úsek, kde mala by byť lávka © hiking.sk & autor