Zdroj pitnej vody je pár metrov od bufetov © hiking.sk & autor