Zelenská Mlynná so siluetou Štefáničky na obzore © hiking.sk & autor