Zimná vrcholovka, hoci snehu bolo tentokrát pomenej - MatúšM, Adushka a MišoM © hiking.sk & autor