Zmasakrovaná krajina za Bacúšskym sedlom, vpravo je Jánov grúň, vľavo plochá Fišiarka © hiking.sk & autor