Známy to stromček a v pozadí kopec Somár © hiking.sk & autor