Značkári dbajú aj o správny rozmer značiek, prečnievajúce časti starých značiek treba zamaľovať kaki-farbou (autor foto: Vladimír Kobza) © hiking.sk & autor