Značkársky kôl na novej (2013) významovej odbočke na Ondrejisko (Borovniak) značenej obvykle trojuholníkmi (autor foto: Vladimír Kobza) © hiking.sk & autor