Značkársky kôl pod Veľkým Inovcom (autor foto: Vladimír Kobza) © hiking.sk & autor