Značka Barborskej cesty na vrchu Kozlinec nad Banskou Bystricou © hiking.sk & autor