Značky schádzajú z lesa kamennou rampou © hiking.sk & autor