Zo Sivého vrchu zľava: Salatín, Spálená, Pachoľa, Baníkov, Príslop, Baranec, Jalovecké sedlo, Jalovecká kopa a Ráztoka © hiking.sk & autor