Zo Zadného Gerlachu hľadíme do Velickej doliny, dole je Dlhé pleso © hiking.sk & autor