Zo stúpania na Tupú sa odkrýva hrebeň na Klin © hiking.sk & autor