Zo svahu Veľkej Rawky, ďalší pohľad na Poloninu Caryńsku © hiking.sk & autor