Zo svahu Veľkej Rawky pohľad na Poloninu Caryńsku © hiking.sk & autor