Zo svahu Veľkej Rawky pohľad späť na Malú Rawku © hiking.sk & autor