Zohrievať jedlo možno aj v otvorenom sáčku, vtedy ho možno premiešať © hiking.sk & autor