Zostavený komplet JetBoil Flash pripravený na štart. © hiking.sk & autor