Zostup do Utekáča pod Slopovom © hiking.sk & autor